VІІІ Теоретико-методологічний семінар «Архетипіка й публічне управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі»

Шановні колеги! 

         Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, за ініціативою Української школи архетипіки, разом з Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Українською технологічною академією, Українським товариством сприяння соціальним інноваціям, проводить VІІІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка й публічне управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі», що відбудеться 29 травня 2017 року у м. Києві, Україна (Програма семінару додається).

Звертаємося до Вас з проханням сприяти проведенню семінару, прийняти особисту участь в його роботі та надсилати матеріали для публікації у спеціальному випуску збірника «Публічне урядування», що міститиме статті учасників VІІІ ТМС-2017. Всі статті будуть опубліковані англійською мовою.

Основні рубрики збірника:
теорія та історія державного управління;
державна служба;
механізми державного управління;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
соціальна і гуманітарна політика;
дослідження, розробки, проекти.

         З повагою,

Завідувач кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом,
Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів
наук з державного управління України,
д-р. наук з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України                                                                                                                                                           Євген Олександрович Романенко