VІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

08 грудня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла Науковопрактична конференція «ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», в якій взяли участь Президент Асамблеї Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї Ірина Чаплай з доповіддю на тему: «Еволюція концепції маркетингу публічного управління в країнах Європейського Союзу, тенденції сучасного розвитку».

На конференції були присутні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової інформації та інші.

Мета заходу – обговорення та висвітлення основних підходів до публічно-правового регулювання територіальної організації влади, правового статусу органів державної влади та місцевого самоврядування.

Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми публічного управління, охоплювала розгляд наступних питань:

  1. Актуальні питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні.

  2. Напрями розвитку законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

  3. Удосконалення правових засад публічного управління в контексті європейської інтеграції України.

  4. Тенденції розвитку державного управління на місцевому та регіональному рівні: правовий аспект.

  5. Правові основи формування та реалізації національної антикорупційної політики.

Окрема увага була приділена обговоренню завдання систематизації наукових знань з питань правової регламентації  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Учасниками було зазначено, що, на сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави, існує назріла необхідність узагальнення вітчизняного та європейського досвіду нормативно-правового забезпечення діяльності державних та муніципальних інституцій, розробки пропозицій щодо реформування публічного управління, в контексті європейської інтеграції України.

За результатами роботи науково-практичної конференції, буде опубліковано збірник тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнатися можна більше на сайті: http://www.dridu.dp.ua/