31 березня 2020 р. відбулася Міжнародна заочна наукова конференція «Science and Global Studies»!

Картинки по запросу "конференція"

Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління (далі – Асамблея) виступила разом із Central European Education Institute (Братислава, Словакія), Батумським навчальним університетом навігації (Батумі, Грузія), Національним інститутом економічних досліджень (Батумі, Грузія), Регіональноою Академією Менеджменту (Казахстан), Фінансово-економічною науковою радою (Київ, Україна)  та Видавничим домом «Інтернаука» (Київ, Україна) співорганізатором Міжнародної заочної наукової конференції «Science and Global Studies», яка відбулася 31 березня 2020 р. у м. Києві.

Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних і методичних питань функціонування і розвитку різних галузей наукових знань.

До складу організаційного комітету конференції увійшло керівництво Асамблеї: Романенко Євген Олександрович Президент Асамблеї, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України; Мотренко Т.В. доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Академік Національної академії педагогічних наук України та Жукова І.В. Виконавчий директор президії Асамблеї, кандидат наук із державного управління, доцент.

Координатор заходу – Коваленко Дмитро Іванович Голова фінансово-економічної наукової ради.

Участь у заході прийняли Є.О. Романенко, О.І. Дацій, Р.Г. Щокін, О.В. Мірошниченко,Р.А. Колишко, С.О. Притоманов: тема доповіді – “Новий імпульс впровадження дуальної форми освіти в професійній (професійно-технічній) освіті”.

Робота конференції була організована по секціях:

Секція_1. Економіка та управління національним господарством.

Секція_2. Міжнародна економіка.

Секція_3. Економіка і управління підприємством.

Секція_4. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Секція_5. Гроші, фінанси і кредит.

Секція_6. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Секція_7. Оподаткування та бюджетна система.

Секція_8. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція_9. Математичні методи в економіці.

Секція_10. Державне управління, самоврядування і державна служба.

Секція_11. Право.

Секція_12. Економіка туризму.

Секція_13. Менеджмент.

Секція_14. Маркетинг.

Секція_15. Психологія, педагогіка, освіта, філософія та філологія.

Секція_16. Соціологія.

Під час заходу були висвітлені  питання щодо актуальності створення єдиного правового поля для функціонування та інформаційної взаємодії державних, комунальних та інших реєстрів, кадастрів та інформаційних систем. Розглянуті проблемні аспекти створення єдиної інтероперабельної системи публічних електронних реєстрів з метою дебюрократизації процесів публічного управління, захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Також, була відмічена необхідність використання європейського досвіду у забезпеченні безпеки місцевого населення для вдосконалення вітчизняного законодавства та розширення функціональних можливостей органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. Зазначалось, що соціальна політика Православної Церкви України може стати ціннісною складовою національної доктрини державотворення, адже без духовного фундаменту та духовної ідеї ніяка держава не може існувати й розвиватися.

Від Асамблеї участь у науковому зібранні взяли Шойко В.А. кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Мартишин Д. С. доктор наук з державного управління,  доцент, завідувач кафедри теології та християнської комунікації Міжрегіональної Академії управління персоналом, а, також, Литвин Н. М. член Асамблеї.

Усі доповіді учасників заходу відрізнялися оригінальністю, змістовністю та мали прикладний характер. Науковці приклали чимало зусиль, щоб розкрити суть своїх досліджень.

За результатами проведення конференції, буде опублікований збірник тез доповідей. Також, учасники конференції отримали Сертифікати, які можуть вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13.