29-30 червня у м. Монпельє (Франція) відбувся ІХ теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального» співорганізатором якого виступила Асамблея

IMG_2608


29-30 червня у м. Монпельє (Франція) відбувся ІХ теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та VI міжнародний конкурс молодих науковців за темою: «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального».

Організаторами заходів виступили Національна академія державного управління при Президентові України, Університет Монпельє 3 ім. Поля Валері, Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Українська технологічна академія.

На адресу організаторів та учасників семінару надійшли привітання  від Голови Верховної Ради України Парубія Андрія Володимировича, Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Шамшура Олега Владиславовича, Президента НАН України Патона Бориса Євгеновича, Проректора Міжрегіональної Академії управління персоналом Романенка Євгена Олександровича.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

Під час заходів обговорювалися основні аспекти міждисциплінарних зусиль представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, пов’язаних із змінами, що їх переживає спільний європейський простір.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання європейського публічного управлінського простору у символічних контекстах індивідуальної чи колективної ідентичностей та у конфліктних полях соціальних уявлень (реальність світу праці, споживання, мас-медіа). Учасники, також, обговорили шляхи формування та розвитку епістемологічного поля сучасної європейської публічної управлінської культури.

Заходи відбулися на високому організаційному та науковому рівні. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікований спецвипуск фахового з державного управління збірника «Публічне урядування», який міститиме зміст доповідей ІХ Теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: європейський  простір  у вимірах уявного,  реального  та  ідеального».