20 вересня 2019 року керівництво Всеукраїнської Асамблеї докторів наук із державного управління та керівництво Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту прийняли заочну участь у Балтійському симпозіумі-конференції «Інтелектуальна економіка, управління та освіта», який пройшов у м.Вільнюсі, Литва, в університеті Миколаса Ромеріса!

Безымянный

 

20 вересня 2019 року керівництво Всеукраїнської Асамблеї докторів наук із державного управління та керівництво Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Кропивницький Віталій Станіславович, Андрієнко Микола Васильович, Шойко Василь Анатолійович, Жукова Ірина Віталіївна,  Марушева Олександра Анатоліївна  та Литвин Наталія Михайлівна прийняли заочну участь у Балтійському симпозіумі-конференції «Інтелектуальна економіка, управління та освіта», який пройшов у м.Вільнюсі, Литва, в університеті Миколаса Ромеріса.

Мета заходу – обговорення фундаментально-прикладних і методичних питань у сферах публічного урядування, економіки, права, освіти, соціології та ін.

На пленарному засіданні учасники симпозіуму-конференції дискутували про сутність, передумови виникнення і особливості функціонування ринку інтелектуальної власності. Розглядали основні суперечності сучасного ринку інтелектуальної власності. Було відзначено, що, сьогодні, формування ринкових відносин в економіці, загалом, та на її інноваційно-інтелектуальному рівні розвитку, зокрема, потребує стратегічного й інноваційного мислення та впровадження дієвих механізмів стимулювання сфери інтелектуальної діяльності до активного пошуку нових наукових технічних рішень.

Після пленарного засідання робота конференції проходила по секціях:

Секція 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТИКА;

Секція 2. УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ;

 Секція 3. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ;

Секція 4. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІКА;

Секція 5. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.

На секціях були висвітлені питання про забезпечення процесу формування соціального капіталу та системи соціального партнерства, що змінює характер функціонування економічних відносин, реалізує потребу соціальної відповідальності, призводить до трансформації системи інтересів та мотивацій. Також, обговорювалися питання щодо того, що в Україні, із втіленням адміністративно-територіальної реформи, є багато невирішених проблем, починаючи з правового характеру та закінчуючи організаційним забезпеченням, що визначає необхідність у вдосконаленні нормативно-правового й організаційного забезпечення реформи.

Усі доповіді учасників заходу відрізнялися оригінальністю, доповіді були змістовними, цікавими. Науковці приклали чимало зусиль, щоб розкрити суть своїх досліджень