07 листопада 2017 року у Міжрегіональній академії управління персоналом відбулася Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ»

          Картинки по запросу мауп

        07 листопада 2017 року у Міжрегіональній академії управління персоналом відбулася Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ».

        Учасниками конференції стали науковці, дослідники з Австрії, Білорусі, Данії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Сербії, США, України.

       Від Асамблеї у конференції взяли участь д-р. наук з держ. упр., професор Романенко Євген Олександрович та канд. наук з держ. упр. Чаплай Ірина Віталіївна.

       У вітальних промовах учасників конференції пролунали слова про те, що, в умовах реформування публічного адміністрування в Україні, особливого значення набуває впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему державно-громадянської комунікації. Вирішення цього завдання потребує проведення наукових досліджень понятійного апарату державно-громадянської комунікації, існуючих моделей організації комунікаційної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування із населенням.

     Присутні відзначили, що реалізація комунікаційних технологій в міжнародних соціальних практиках обумовлює вирішення таких першочергових завдань як: ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів функціонування державно-громадянської комунікації, визначення основних пріоритетів утвердження загальнолюдських принципів інформаційної відкритості, соціальної справедливості, відповідальності у контексті реалізації системних реформ в Україні та ін.

      Обрані напрями конференції сприяли плідним дискусіям, обміну думками з питань використанням ефективних новітніх методів і технологій управління та надали реальну можливість для подальшого розвитку галузі державного управління в Україні.

     За результатами роботи науково-практичної конференції будуть опубліковані тези доповідей та повідомлень окремим збірником.

     Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://maup.com.ua