03 липня 2018 року Президент Асамблеї Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї Ірина Чаплай взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Судово-експертна діяльність в Україні та Польщі: досвід, перспективи розвитку та співпраці»

Картинки по запросу Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції

03 липня 2018 року Президент Асамблеї Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї Ірина Чаплай взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Судово-експертна діяльність в Україні та Польщі: досвід, перспективи розвитку та співпраці»яку провів  Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції (далі – НДЦСЕ з інтелектуальної власності).

Участь у комунікативному заході взяли представники органів державної влади, місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, науковці, експерти, представники громадських організацій.

Конференція була присвячена обговоренню стану, викликів та перспектив подальшої розбудови судово-експертних установ в Україні та Польщі в реаліях сьогодення

Актуальність теми конференції визначена суспільною значимістю її проблемних питань. 

Такий дискусійний майданчик став, насамперед, інструментом, спрямованим на обґрунтування пріоритетних напрямів  розвитку надійних механізмів гарантування незалежності судових експертів і посилення їх соціального захисту в обох сусідніх державах.

У ході роботи науково-комунікативного заходу учасники обговорили питання сучасного стану і перспектив розвитку судової експертизи в Україні та судово-експертної діяльності в Польщі (на прикладі роботи Інституту судових експертиз ім. проф. Яна Сехна в Кракові, Міністерства справедливості Польщі).

Доповідь Владислава Федоренка – Директора НДЦСЕ з інтелектуальної власності була присвячена новим інституційним формам, механізмам, методам співпраці України і Польщі у сфері судової експертизи. Особливу увагу науковець звернув на покращенні кадрового забезпечення, а саме: зростанні чисельності підготовлених експертів, підвищення кваліфікації зайнятих в сфері судової експертизи наукомісткої продукції і високих технологій  тощо.

Учасники заходу також піднімали питання щодо  відсутності системи індикаторів або ж обґрунтованого за юридичним змістом єдиного показника, який би чітко й комплексно свідчив про рівень унікальності наукових творів. Дискусія, під час проведення конференції, сприяла плідній роботі і глибшому розкриттю актуальних питань світової методології та культури наукової роботи,  її локальних особливостей.