01-03 травня 2019 року Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління виступила співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції «Європа і тюркський світ: наука, техніка і технології», яка пройшла у м. Стамбул (Туреччина)

01-03 травня 2019 року Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління разом із провідними міжнародними установами виступила співорганізатором  IV Міжнародної науково-практичної конференції «Європа і тюркський світ: наука, техніка і технології», яка пройшла у м. Стамбул (Туреччина). Провела конференцію Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан).

Від Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління участі у конференції прийняли Президент Євген Романенко, Виконавчий директор Президії Ірина Чаплай та член Асамблеї Наталія Литвин.

На конференції були розглянуті питання із актуальних проблем соціально-гуманітарних наук, фізико-математичних і природничих наук, професійної освіти та інформаційних технологій навчання.

Учасниками були окреслені перспективні шляхи розвитку науки, серед яких – створення державою сприятливих умов роботи талановитим вченим, збільшення фінансування наукових установ, на конкурсній основі, та ширше впровадження міжнародного грантового фінансування інноваційних проектів, щоб наука стала більш відкритою та доступною суспільству.

У цілому, конференція сприяла  координації досліджень учених із різних країн світу за багатьма напрямами науки та техніки.

Збірник тез доповідей матеріалів конференції буде розміщений на сайті: http://www.regionacadem.org