І Всеукраїнська науково-практична конференція «АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

08 грудня 2016 року в Полтавському юридичному інституті  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ», в якій прийняли участь Президент Асамблеї – Євген Олександрович Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї – Ірина Віталіївна Чаплай з доповіддю на тему «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ».

Основна мета заходу – залучення наукових та практичних працівників до дослідження теоретичних та практичних проблем адаптації правової системи України до права Європейського Союзу.

У науково-практичній конференції взяли участь: наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студенти, курсанти, слухачі магістратур державного управління, молоді вчені.

Наголошуючи на актуальності наукового зібрання, учасники звернули увагу на те, що, на даному етапі політичного, суспільного та економічного розвитків України, адаптація національного законодавства до норм права Європейского Союзу має особливу значущість та актуальність, оскільки з цим процесом пов’язане не тільки створення відповідної правової бази для майбутнього вступу до Європейского Союзу, а й досягнення інших, важливих для нашої держави, цілей.

Присутні відзначили, що процес адаптації законодавства вимагає посилення аналітичної складової. Цьому сприятиме максимальне використання потенціалу науково-дослідних інституцій та неурядових аналітичних центрів. Органи державної влади повинні співпрацювати з «мозковими центрами», для отримання допомоги при вирішенні суперечливих питань, розробки практичних рекомендацій, з урахуванням інтересів громадян та ін.

Під час панельних дискусій, учасники обговорили: загально-теоретичні проблеми адаптації вітчизняної правової системи до права Європейского Союзу; складнощі імплементації вітчизняного публічного права до Acquis Community; перешкоди на шляху приведення у відповідність вітчизняного приватного права до Європейского Союзу та ін.

У цілому, захід відбувся на належному організаційному та науково-освітньому рівнях, на чому неодноразово наголошували як учасники, так і гості. План роботи конференції був цілком виправданим й ефективним. Це стосується і Програми заходу, і формату, представлених учасниками, доповідей.

За результатами роботи конференції, буде опубліковано збірник тез доповідей та окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://donntu.edu.ua/arxiv-novin

DSC_0062

 

DSC_0075

 

DSC_0079

 

DSC_0089

 

DSC_0093

DSC_0102

 

DSC_0106

 

DSC_0130

 

DSC_0143

 

DSC_0205

 

DSC_0289

 

DSC_0308

 

 

DSC_0331