Щодо участі в V щорічній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

 

15 грудня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася V щорічна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ», у якій взяли участь Президент Асамблеї, д-р. наук з держ. упр., доцент, Заслужений юрист України – Євген Олександрович Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї, канд. наук з держ. упр. – Ірина Віталіївна Чаплай з доповіддю на тему «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ».

Мета конференції: систематизація наукових знань з питань міжнародних відносин та обговорення актуальних проблем інтеграції України у світовий та

європейський простори, визначення механізмів та інструментів її забезпечення, узагальнення світового досвіду та вироблення рекомендацій щодо розв’язання існуючих проблем.

У заході взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації, інші зацікавлені особи.

Присутні обговорили актуальні проблеми економічних перетворень,  в контексті євроінтеграційних процесів та шляхи їх розв’язання, на основі використання зарубіжного та вітчизняного досвідів і кращих практик; проаналізували особливості реалізації національних інтересів України, в умовах формування багатополярного світу; визначили соціокультурні чинники, в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України; запропонували шляхи удосконалення процесу європейської інтеграції України, крізь призму регіонального виміру міжнародного співробітництва.

По закінченні заходу, з боку учасників, пролунали побажання продовжувати практику проведення на кафедрі аналогічних наукових заходів, зокрема, у вигляді засідань дискусійного клубу, або круглого столу.