ЩОДО ПУБЛІКАЦІЇ МОНОГРАФІЇ!!

 Page1

Співпраця між Україною та Білоруссю склалася історично і має велике позитивне економічне, політичне, соціальне значення для обох країн.

Плеяда видатних іноземних та вітчизняних науковців з державного управління, серед яких: Романенко Євген Олександрович – Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України, Завідувач кафедри публічного адміністрування  Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист Україн; Акімов Олександр Олексійович – кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення; Чаплай Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом; Гвожьджєвіч Сильвія – кандидат наук, кафедра адміністрації та національної безпеки Державної професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольcькому; Якимчук Аліна Юріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування видали монографію «Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь».

У монографії розглянуті питання формування глобальної стратегії розвитку міжнародних відносин між Україною і Білоруссю, проаналізовані основні макроекономічні показники обох країн. Велика увага автори приділяють дослідженню системи функціонування органів державної влади, показниками оцінки ефективності управління, фінансування різних сфер соціально-економічного життя. Вивчено аспекти використання природних ресурсів, підвищення ефективності природокористування і впровадження біотехнологій. Розглянуто перспективи використання рекреаційного потенціалу, підвищення якості життя, в умовах формування сталого розвитку.

Дана робота може стати в нагоді фахівцям органів регіонального управління та місцевого самоврядування, науковцям, аспірантам, магістрантам, студентам вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Публічне управління та адміністрування» «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і аналіз», «Економіка підприємства» і ін.

Вітаємо авторів та бажаємо творчих успіхів, цікавих ініціатив, змістовних наукових ідей та публікацій.