Щодо проведення щорічної науково-практичної конференції для молодих науковців та студентів «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

image-0-02-05-16e4aa89f550b30bd55a3550e1777ee5a9150d0061c80eb50931dc73af16ee77-V

image-0-02-05-53feb753eb43a27047a59f0c54d8e01d0c3947fa5e640e03fca2549f65005aa9-V

 

 

30 листопада 2016 року Асамблея провела, сумісно з Міністерством освіти і науки України, Київською міською радою, Славутицькою міською радою, Вишгородською міською радою, Академією муніципального управління, Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського, Національним університетом водного господарства та природокористування, Київським університетом культури, щорічну науково-практичну конференцію для молодих науковців та студентів «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», що відбулася в Академії муніципального управління.

Від Асамблеї у конференції взяли участь д-р. наук з держ. упр., доцент Романенко Євген Олександрович та Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю на тему: «НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ».

У вітальних промовах організаторів заходу пролунали слова про те, що, в умовах реформування публічного адміністрування в Україні, особливого значення набуває впровадження новітніх управлінських практик у загальну систему державотворення. Вирішення цього завдання потребує проведення наукових досліджень понятійного апарату публічного адміністрування, існуючих моделей організації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

У своєму виступі Романенко Євген Олександрович, наголосив на тому, що реалізація публічного управління в Україні обумовлює вирішення таких першочергових завдань як: ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів функціонування органів державної влади, визначення основних пріоритетів утвердження загальнолюдських принципів соціальної справедливості, відповідальності у контексті реалізації системних реформ в Україні та ін.

Обрані напрями конференції сприяли плідним дискусіям, обміну думками з питань використанням ефективних новітніх методів і технологій управління та надали реальну можливість для подальшого розвитку галузі державного управління в Україні.

За результатами роботи науково-практичної конференції будуть опубліковані тези доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://amu.edu.ua/en/