ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ УЧАСТІ У І МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»

Картинки по запросу Національній академії педагогічних наук України.

 

 

Романенко Євген Олександрович – Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України, Завідувач кафедри публічного адміністрування  Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України; Карташов Євген Григорович – завідувач кафедри управління проектами та загально фахових дисциплін Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор наук з державного управління, кандидат філософських наук;  Жовнірчик Ярослав Федорович – професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом  Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, доктор філософії, доцент, академік Української академії наук; Дацій Олександр Івановичдоктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;  Алейнікова Олена Володимирівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління проектами та загально фахових дисциплін Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України; Чаплай Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом прийняли участь у ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», що відбулася 26-28 квітня 2017 року в Національній академії педагогічних наук України.

Примітною рисою цієї конференції стало не тільки те, що вона була організована із залученням провідних науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, засобів масової інформації, але й, головним чином, те, що її учасники значну увагу приділили, нагальним для суспільства, для пересічних громадян, практичним аспектам інноваційного прориву у сфері суспільних наук.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямувань, в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.

  2. Освіта і менеджмент в сучасному суспільстві знань.

  3. Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців

  4. Підвищення якості трудового потенціалу, в контексті реалізації компетентнісного підходу у  професійній освіті

  5. Післядипломна педагогічна освіта: нові виклики, традиції та інновації.

  6. Сучасні проблеми фізичної культури, спорту, туризму, фізичної терапії різних груп населення та здоров’язбереження у закладах освіти.

  7. Розробка, впровадження й управління соціокультурними технологіями: інноваційний вимір та ін.

Окрема увага учасників заходу була приділена обговоренню проблем соціальної роботи і соціальної педагогіки у сучасному суспільстві. Серед важливих проблем соціальної політики – відсутність чітких уявлень про модель соціального захисту, пріоритет цінностей у суспільній свідомості. Поки що, зберігається старий соціалістичний принцип рівності кінцевих результатів. Щоб ліквідувати ці недоліки, обговорювалися можливості запровадження державних замовлень (контрактів), договорів про спільну діяльність, проведення тендерів, залучення неурядових і комерційних організацій тощо.

Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень з питань соціально-економічного розвитку України.

За результатами роботи науково-практичної конференції буде організовано видання тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Детальніше про конференцію Ви можете дізнатися на офіційному сайті Національної академії педагогічних наук України: http://naps.gov.ua/