ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АСАМБЛЕЮ КОНФЕРЕНЦІЇ!

c1102acc551a706b9f8f799a9e0222ef

 

23 ​​листопада 2016 року Асамблея провела, разом з Регіональною Академією Менеджмента (Казахстан), Європейським науковим фондом «Інститут інновацій» (Польща), Регіональним центром європейської інновації (Польща), Національним інститутом економічних досліджень (Грузія), Східно-європейським інститутом (Російська Федерація), Університетом економіки та підприємництва (Казахстан) та Таразським інноваційно-гуманітарним університетом (Казахстан), II міжнародну науково-практичну конференцію «Менеджмент якості: пошук і рішення», що відбулася в Шанхаї (Китай).

Мета заходу – обмін практичним досвідом між науковцями, керівниками підприємств і організацій, представниками громадськості з питань менеджменту якості, бережливого виробництва, екологічного менеджменту, безперервного вдосконалення та ін.

У конференції взяли участь більше 200 чоловік з різних країн світу.

На заході були представлені доповіді, що дали хорошу теоретичну базу для поліпшення якості діяльності підприємств і організацій різних сфер бізнесу.

Робота конференції проходила в наступних секціях:

 1. Сучасна економіка: проблеми сталого зростання і розвитку

  (Економіка, фінанси, менеджмент, державне управління, маркетинг,

  стандартизація, сертифікація і управління якістю товарів і послуг)

 2. Суспільство і особистість (педагогіка, психологія, соціологія, юриспруденція,

  історія, політологія, філософія)

 3. Точні науки, техніка та технології на сучасному етапі (фізика,

  математика, інформатика, техніка, технології, механіка, енергетика,

  будівництво)

 4. Зелений світ (екологія, біологія, хімія, медицина, спорт, здоров’я, туризм,

  природокористування, сільське і лісове господарство, геологія, географія)

 5. Мова і культура в епоху глобалізації (філологія, журналістика,

  культурологія, мистецтвознавство).

На конференції обговорено найактуальніші проблеми глобалізації економіки, розвитку міжнародних торговельних і виробничих зв’язків.

Під час роботи конференції, було зазначено, що ринковий підхід до створення системи менеджменту якості дозволяє виділити й реалізовувати, на практиці, наступні принципи:

         – принцип орієнтації на споживача, на задоволення його існуючих і потенційних потреб;

         – принцип орієнтації на задоволення потреб персоналу підприємства й інших зацікавлених сторін.

Від Асамблеї у конференції взяли участь Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович та учений секретар – Чаплай Ірина Віталіївна, які виступили з доповіддю на тему: «The essence of the strategy and «strategic set»».

За результатами роботи науково-практичної конференції будуть видані тези доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://www.regionacadem.org/