У зв’язку зі збільшенням кількості поданих авторами статей до журналу “Науковий вісник:державне управління”, змінені терміни прийому до № 2(4) 2020

 

 

Шановні колеги!

Інформуємо, що, у зв’язку зі збільшенням кількості поданих авторами статей до журналу “Науковий вісник:державне управління”, змінені терміни прийому до № 2(4) 2020.

Кінцевий термін прийому статей – 15.04.2020.

Видання виходить під науковим керівництвом Всеукраїнської Асамблеї докторів наук із державного управління.

У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління.

Публікація – безкоштовна.

Інформація про журнал на сайті: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/about

Запрошуємо до співпраці на сторінках видання.

З повагою,

Доктор наук з державного управління,

професор                     Є.О. Романенко