У ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» утворена спеціалізована вчена рада Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління

            Похожее изображение

 Шановні колеги!

 

 

          Наказом Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 року у ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» утворена спеціалізована вчена рада Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» строком до 31 грудня 2020 року. Із Наказом можна ознайомитися за посиланням.

              Голова ради – Романенко Євген Олександрович, д.н.д.у., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри публічного адмінстрування, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом».

              Заступник Голови ради – Червякова Ольга Володимирівна, д.н.д.у., професор кафедри публічного адмінстрування, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом».

             Вчений секретар ради – Яровий Тихон Сергійович, к.н.д.у., доцент кафедри публічного адмінстрування, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом».

 

 

          Члени ради:

 • Балашов Анатолій Миколайович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Бідзюра Іван Павлович, д.пол.н., професор, директор інституту, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Воронін Віктор Миколайович, д.і.н., директор центру, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Головатий Микола Федорович, д.пол.н., професор, проректор з наукової та виховної роботи, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Гурковський Володимир Ігорович, д.н.д.у., професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України;

 • Дацій Олександр Іванович, д.н.е., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Драган Іван Олександрович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет;

 • Кіслов Денис Васильович, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Куташов Ігор Вікторович, д.пол.н., професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Непомнящий Олександр Михайлович, д.н.д.у., професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, д.н.д.у., радник голови, Національне агентство з питань запобігання корупції;

 • Пивоваров Костянтин Володимирович, д.н.д.у., професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

 • Радченко Олександр Віталійович, д.н.д.у., професор, головний науковий співробітник, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

 • Родченко Лариса Михайлівна, д.н.д.у., професор, проректор з наукової роботи, ТОВ «ВНЗ «Східноєвропейський слов’янський університет»;

 • Сімак Сергій Васильович, д.н.д.у., доцент, доцент кафедри, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.

 

Вітаємо з відкриттям ради,  бажаємо успіхів  на ниві підготовки наукових кадрів та запрошуємо до плідної співпраці!

 

 

 

            З повагою, 

 

Президент Всеукраїнської Асамблеї

докторів наук з державного управління,

д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України                                Є.О. Романенко