Участь у у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»

         Картинки по запросу оріду наду

            Президент Асамблеї – Романенко Євген Олександрович,  Виконавчий директор Президії Асамблеї – Чаплай Ірина Віталіївна прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД», що відбулася 27 жовтня 2017 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

         Метою заходу стало обговорення на експертно-науковому рівні шляхів реформування публічного управління у контексті реалізації стратегічних завдань забезпечення суспільного розвитку, зокрема децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, ресурсного забезпечення самодостатності територіальних громад, створення належної інфраструктури за безпосередньої участі громадян у формуванні і реалізації регіональної політики.

         У конференції взяли участь провідні фахівці органів публічного управління України, науковці, викладачі, докторанти та аспіранти вищих навчальних закладів України і закордонних закладів-партнерів, що займаються управлінської проблематикою.

         Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми інформатизації суспільства, охоплювала розгляд наступних питань:

1.Розвиток системи регіонального управління, в умовах децентралізації.

  1. Регіонально-економічна система: аналіз та шляхи розвитку.

  2. Соціокультурний розвиток територій Південного регіону: історичний досвід та сучасні перспективи.

  3. Теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження децентралізації на сучасному етапі.

  4. Україна в інтеграційних процесах.

  5. Запровадження технологій інформаційного суспільства на регіональному та місцевому рівнях.

  6. Проектно-орієтоване публічне управління: теорія та практика.

  7. Реформування системи професійного навчання публічних службовців.

  8. Державно-правове регулювання в сфері публічного управління.

  9. Нові інструменти менеджменту в публічному управлінні.

         Окрема увага була приділена обговоренню проблем та перспектив реформування регіонального управління в Україні та пошуку сучасних механізмів впливу на регіональний розвиток. Стратегічною метою реалізації державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання, гарантованих державою, соціальних та інших стандартів для кожного громадянина, незалежно від місця проживання.

         За результатами роботи науково-практичної конференції буде організовано видання тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

         Дізнатися більше можна на сайті http://oridu.odessa.ua/