УСІМ ХТО ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ІНФОРМАЦІЮ про захист PhD!

Похожее изображение

 

Доброго дня всім, хто причетний до процесу підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії!

Цим листом надаємо вам архівний файл “ЕКСПЕРИМЕНТ_PhD_РОЗ’ЯСНЕННЯ” з інформацією щодо окремих питань реалізації  Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD).

У додатках до листа містяться:

а) форма Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми – залишається у закладі вищої освіти і здобувача (до МОН подається лише за окремою вимогою);

б) форма Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду – надсилається на електронну скриньку співробітника департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, який відповідає за відповідну галузь,   в текстовому та графічному форматі з назвою файлу яка містить на початку прізвище здобувача, далі нижнє підкреслення, далі шифр спецради без пробілів;

в) форма та зразок Відомостей про атестацію здобувача ступеня PhD – відомості надсилаються спеціалізованою вченою радою на електронну адресу [email protected] одночасно з поданням до Міністерства письмового клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача.

Поряд з цим надаємо посилання на згадані у листі нормативні документи:

1) Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

2) Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії  –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF

3) Вимоги до оформлення дисертації – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

4) Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19

5) Форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15  (для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього)