УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: КОНТУРИ ІННОВАЦІЇ

Асамблея співорганізатор конференції! Запрошуємо до участі!

 

Шановні колеги!

 

Швидкі темпи розвитку науки державного управління, необхідність освоювати європейські методи інноваційного розвитку, удосконалювати процес формування демократичних тенденцій в Україні вимагають від органів державної влади, науки, громадськості та бізнесу безперервної освіти.

Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління виступає співорганізатором ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Українське суспільство: контури інновації» (далі – Конференція), що її проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом і, що відбудеться 30 березня 2017 року у м. Києві  (Програма конференції додається).

Основні тематичні напрями Конференції:

  1. Філософські аспекти проблематики інноваційного суспільства;
  2. Актуальні проблеми інноваційного розвитку державного управління та державної служби в Україні;
  3. Державна та регіональна політика в Україні: контури інновацій;
  4. Основні напрямки інноваційного реформування місцевого самоврядування в Україні, в контексті становлення громадянського суспільства;
  5. Система цінностей громадянського суспільства посттоталітарної України: стан та перспективи;
  6. Сучасні соціальні проблеми у суспільному та особистісному вимірах;
  7. Інституціональні чинники інноваційної трансформації і розвитку економіки України;
  8. Інноваційні інформаційні технології як базис постіндустріального суспільства;
  9. Суспільство і право: актуальні проблеми сучасності.        

Просимо Вас сприяти проведенню Конференції, прийняти особисту участь в її роботі та надсилати тези доповідей для публікації у збірнику, що буде виданий за результатами проведення Конференції.

 

         З повагою,

Завідувач кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом,
Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів
наук з державного управління України,
д-р. наук з держ. упр., професор,
Заслужений юрист України                                                                                                               Євген Олександрович Романенко