Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії»

14 квітня 2016 року у Міжрегіональній академії управління персоналом пройшла міжнародна науково-практична конференція на тему: «Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії», співорганізатором якої була Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління.

Проведення конференції зумовлено необхідністю подальших розвитку та удосконалення правової держави і демократичного суспільства з впровадженням в їх практику найкращих світових та вітчизняних досягнень і науково-технічних трендів.

Зібрання широкого кола представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, вищих навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, студентів, аспірантів, без сумніву, сприяло активному обміну інформацією, адже дана подія – це вагомий внесок у забезпечення пріоритетної для України галузі державного управління.

Як співорганізатори, ми прагнули створити нову дискусійну платформу, яка допоможе якісно підвищити кваліфікаційний рівень спеціалістів, здобути їм нові знання, розширити та вдосконалити практичні та теоретичні навички. Так, на конференції, від Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, були представлені наукові повідомлення д.держ.упр., доцента Романенка Євгена Олександровича та Чаплай Ірини Віталіївни на тему: «Міжнародний досвід застосування елементів маркетингу у комунікаційній політиці держави», які розкривають особливості, сучасні тенденції демократичного суспільства у світовому, європейському та національному вимірах.

Сподіваємося, що потужний і реформаторський напрями конференції і надалі будуть набирати обертів, сприяючи успішній співпраці і активній участі громадськості у формуванні та реалізації демократичних засад правової держави на благо здоров’я і благополуччя великого народу нашої рідної України.

Доповіді учасників пленарного та секційних засідань будуть розміщені у збірнику тез за результатами конференції.

Дізнайтесь більше інформації на сайті: http://maup.com.ua/