Збірник «Публічне урядування» подано для участі у творчому конкурсі Національної спілки журналістів України «Краще фахове (корпоративне) видання»

ab83fa4e0d599e627c5ffe69f770bd0f

Шановні колеги!

 

Звертаюся до Вас з повідомленням про те, що збірник «Публічне урядування» подано для участі у творчому конкурсі Національної спілки журналістів України «Краще фахове (корпоративне) видання».

Збірник був офіційно зареєстрований у 2015 році, свідоцтво КВ-21596-11496Р. Співзасновниками збірника є громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» та вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом.

Збірнику присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2414-0562.

Збірник видається за активної підтримки Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Національного агентства України з питань державної служби, Міжрегіональної академії управління персоналом, науковців та викладачів вищих навчальних закладів і співробітників провідних науково-дослідних інститутів державного управління.

Редакційна колегія сформована з кураторів окремих розділів, відповідно до професійної спрямованості кожного науковця, що полегшує читачам та потенційним авторам нашого збірника звертатися до членів редколегії із питаннями, коментарями до матеріалів та пропозиціями про наукове співробітництво. До складу редакційної колегії збірника входять близько 60 докторів наук з України, Польщі, Грузії, Канади, Латвії, Словаччини та Болгарії.

Збірник «Публічне урядування» внесено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ, КиберЛенинка, а, також, до вітчизняної реферативної база даних «Україніка наукова», українського реферативного журналу «Джерело» та до «Каталогу періодичних видань України» на 2017 рік (передплатний індекс – 2017005).

З 2017 року збірник видається на двох мовах: в друкованому варіанті на англійській мові, а електронному варіанті – на українській мові (на сайті громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» http://vadnd.org.ua/ua/collection/). Це надає реальну можливість українським вченим та викладачам друкувати свої наукові, практичні та дослідні статті на англійській мові, якій використовує для спілкування більше ніж 1,3 млрд.людей. На даний час в Україні відсутні подібні засоби масової інформації в галузі науки «Державне управління».

Друк засобу інформації на англійській мові дає можливість включити збірник «Публічне урядування» до таких авторитетних світових наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як SciVerse Scopus та Web of Science. І знову жодне з вітчизняних профільних у державному управлінні ЗМІ до сих пір не увійшли до зазначених баз. На даний час наш збірник проходить постійний моніторинг базою Web of Science, а з листопада 2017 буде здійснюватися моніторинг базою SciVerse Scopus, що дає надію у другому півріччі 2017 року офіційно увійти до баз.

Збірник поданий до Міністерства освіти та науки України з метою включення його до переліку фахових наукових видань в галузі науки «Державне управління».

За цей час надруковано у збірнику більше 120 актуальних наукових статей, тираж кожного номеру сягає 300 екземплярів.

В обов’язковому порядку збірник надсилається усім авторам, здійснюються розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів державної влади, обласних державних адміністрацій, провідних бібліотек та вищих навчальних закладів України.

Виходячи з вищезазначеного, інноваційність, науковість, доступність, необхідна повнота викладу матеріалу, обґрунтованість пропозицій та рекомендацій робить збірник «Публічне урядування» корисним для наукових співробітників, студентів, аспірантів, докторантів, практичних працівників сфери державного управління і таким, що позитивно впливає на суспільний прогрес вітчизняної науки державного управління і утверджує її високий авторитет у світі.

З повагою,

Завідувач кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом,

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів

наук з державного управління України,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України                                       Євген Олександрович Романенко