Збірник наукових праць «Науковий вісник: державне управління» включено до міжнародних наукометричних баз

обложка

Шановні колеги!

Інформуємо, що друкований збірник наукових праць «Науковий вісник: державне управління» (далі – збірник), який виходить  у науковому співтоваристві із Всеукраїнською Асамблеєю докторів наук із державного управління включено до міжнародної пошукової системи Google Scholar (посилання: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=XH_S-qYAAAAJ), а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex, Турція (посилання: http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F), Eurasian Scientific Journal Index, Азія (посилання: http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=2618-0065&S1=submit), ResearchBib (посилання: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2618-0065).

Збірник виходить 1 раз на рік.

Засновниками збірника є Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”.

Збірник призначений для публікації наукових статей науковців та практиків державного управління, викладачів, здобувачів, аспірантів, молодих вчених.

Запрошуємо до публікації статей у збірнику.

Детальніше із інформацією про видання можна ознайомитися за посиланням: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/about

З повагою,

Головний редактор,

Виконавчий директор Президії ГО “ВАДНД”                              Жукова Ірина Віталіївна