Закінчується набір статей до № 2(4) – серпень 2019 електронного видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»

IMG_4290 (1)

 

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що закінчується набір статей до № 2(4) – серпень 2019 електронного видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»!

Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми права.

Електронне наукове періодичне видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Публікація – безкоштовна!

Кінцевий термін подачі матеріалів– 05 серпня 2019 року.

Статті надсилати на адресу: [email protected]

Інформація щодо видання на сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html

 

З повагою,

Головний редактор            Євген Олександрович Романенко