До уваги докторів та кандидатів наук з державного управління!

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Всеукраїнська асамблея докторів наук з  державного управління»

04070, м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 11, офіс 68, тел. (063-951-78-55), т/ф 462-55-41, ­­­­www.vdnd.org.ua

 

 

 

Шановні доктори та кандидати наук з державного управління!

              З метою підбору  опонентів для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді  К 26.142.04 Міжрегіональної академії управління персоналом, звертаюся до Вас з проханням надіслати, до 07.03.2018, перелік Ваших наукових праць.

              Форма подання інформації довільна.

               Інформацію прохання надсилати на електронну адресу: [email protected]

               Заздалегідь вдячний.

               З повагою,

 

Голова спеціалізованої вченої ради

щодо захисту кандидатських дисертацій

з державного управління МАУП,

Президент, д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України                                Є.О. Романенко