ВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА АСАМБЛЕЇ З ВИХОДОМ ТРЕТЬОГО ВИПУСКУ ЗБІРНИКА «ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ»!

Шановні колеги!

          Від імені редакції збірника «Публічне урядування», вітаю Вас з успішним виходом його третього випуску! Його примітною рисою стало те, що він містить зміст доповідей VІI Теоретико-методологічного семінару зa міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: виклики та загрози суспільної трансформації», що відбувся 30 травня 2016 р. в м. Тбілісі (Грузія).

         Матеріали збірника мають міждисциплінарний характер і висвітлюють проблеми демократичного державотворення, що постають у сфері публічного управління та суспільної політики. В них, з позицій методології архетипіки, розглядаються проблеми теорії та історії публічного управління і місцевого самоврядування, функціонування та розвитку механізмів публічного управління, служби в органах державної влади та місцевого самоврядування.

         Висловлюю щиру подяку Українській школі архетипіки, співзасновникам збірника – Міжрегіональній Академії управління персоналом і Українській технологічній академії, які активно сприяли випуску номеру.

         Окремо хочу подякувати авторам, які надсилали статті, та запросити, у подальшому, взяти активну участь у створенні нових номерів збірника.

 

         З повагою,

Президент,

д-р. наук з держ. упр.,

доцент,

Академік Міжнародної Кадрової Академії та

Української Технологічної Академії                                                                    Є.О. Романенко