Відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Шановні колеги!

 

Доводжу до Вашого відома, що згідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 року» № 374 від 13.03.2017 в  Приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук  з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – Теорія і історія державного управління; 25.00.02 – Механізми державного управління.

Голова спеціалізованої вченої ради: Романенко Євген Олександрович, Завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів  наук з державного управління України, д-р. наук з держ. упр., професор, Заслужений юрист України.

Заступник Голови спеціалізованої вченої ради: Червякова Ольга Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Яровой Тихон Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом.

Сподіваюся на нашу подальшу плідну співпрацю!

         З повагою,

Завідувач кафедри публічного адміністрування

Міжрегіональної академії управління персоналом,

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів

наук з державного управління України,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України                          Євген Олександрович Романенко