Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновації»

Картинки по запросу мауп логотип

 

 

30 березня 2017 року в Міжрегіональній академії управління персоналом  відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновації» (далі – Конференція). Конференцію організували Міжрегіональна академія управління персоналом (далі – МАУП), Українсько-Азербайджанський інститут соціальних  наук і самоврядування Г.А. Алієва, Міжнародна кадрова академія, Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління, Всеукраїнська Академія наук публічного управління.

До організаційного комітету Конференції увійшли: Курко Микола Нестерович – д-р. юр. наук, проф., Ректор МАУП; Волянський Петро Борисович – д-р. наук з дер. упр., доц., Виконуючий обов’язки начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, Ващенко Костянтин Олександровичд-р. політ. наук, Голова Національного агентства України з питань державної служби, Заслужений економіст України, Головатий Микола Федорович – д-р. політ. наук, проф., Проректор з наукової та виховної роботи МАУП, Романенко Євген Олександрович – д-р. наук з держ. упр., проф.,  Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України, зав. каф. публічного адміністрування МАУП, Заслужений юрист України, Бідзюра Іван Павлович – д-р. політ. наук, проф., Директор Українсько-Азербайджанського інституту соціальних  наук і самоврядування Г.А. Алієва.

Серед почесних гостей, які взяли участь у науково-комунікативному заході, були Ващенко Костянтин Олександрович та Волянський Петро Борисович.

З вітальним словом до учасників Конференції звернувся Ректор МАУП Курко Микола Нестерович. У своїй промові очільник МАУП акцентував увагу на важливості наукового зібрання та висловив сподівання, що проведення конференції сприятиме вирішенню проблем організації та проведенню наукових досліджень в Україні, налагодженню низки ділових контактів, розширенню фахових зв’язків і ділових стосунків, а, також, натхненню у науковій та інноваційній діяльностях.

Ващенко Костянтин Олександрович зазначив, що, на сьогодні, в   Україні   проводиться   вдосконалення  кадрового  потенціалу,  створення оновленого,   потужного   і   дієздатного  державного апарату, становлення професійної, політично нейтральної  та авторитетної державної служби. У ході виступу Костянтин Олександрович висловив переконання у тому, що переорієнтація державного управління на європейські стандарти поглиблює, розширює і прискорює всесвітні взаємозв’язки і взаємозалежності у всіх сферах сьогоднішнього суспільного життя. Вона, в світовому масштабі, має як позитивні, так і негативні сторони, але це об’єктивний процес, до якого треба пристосовуватися всім суб’єктам міжнародного життя.

У своїй промові Волянський Петро Борисович розповів про перспективні напрями роботи Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, зокрема, про необхідність  вдосконалення українського законодавства, спрямованого на забезпечення належного рівня наукового супроводу, відповідного кадрового забезпечення галузі державного управління у сфері цивільного захисту в Україні та його приведення у відповідність до правових положень Європейського Союзу. Петро Борисович висловив готовність щодо співпраці з організаторами та учасниками конференції.

Головатий Микола Федорович відзначив, що зростання складності державних та управлінських завдань, що вирішуються сучасним суспільством, формування нових систем і типів управління, активізація теоретичних і практичних розробок та рішень в управлінській сфері актуалізують питання отримання своєчасної та достовірної інформації щодо її стану та розвитку.

Доповідь Романенка Євгена Олександровича – Президента Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України, зав. каф. публічного адміністрування МАУП, д-р. наук з держ. упр., проф., Заслуженого юриста України була присвячена результатам роботи Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України за 2016 р., перспективам збірника «Публічне урядування». Євген Олександрович наголосив на досягненні можливостей МАУП, останнього періоду, щодо розвитку галузі публічного адміністрування, а саме: відкриття спеціалізованої вченої ради, докторантури, аспірантури, магістратури, з напрямку «державне управління».

Учасники конференції винесли на обговорення окремі питання галузі державного управління, що впливають на трансформацію суспільства. Кожен учасник мав змогу висловити свою думку, порушити хвилююче питання, запропонувати шляхи вирішення проблемних питань та поділитися своїми знаннями і досвідом з однодумцями.

Усі запрошені були одностайними в тому, що такий багатосторонній обмін думками неодмінно дасть поштовх для подальших досліджень та розвитку галузі державного управління в Україні.

За результатами роботи науково-практичної конференції, опубліковано тези доповідей та повідомлень окремим збірником.

 

Отображается файл "IMG_3279.JPG"

 

 

Отображается файл "IMG_3281.JPG"

 

Отображается файл "IMG_3284.JPG"

 

Отображается файл "IMG_3285.JPG"

Отображается файл "IMG_3297.JPG"

 

 

Отображается файл "IMG_3298.JPG"

 

 

Отображается файл "IMG_3300.JPG"

 

Отображается файл "IMG_3311.JPG"

 

Отображается файл "IMG_3328.JPG"