Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління провела IV Міжнародну заочну наукову конференцію «Science and Global Studies»

Фундаментальная и академическая наука - Психологос

Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління (далі – Асамблея) виступила разом із Central European Education Institute (Братислава, Словакія), Батумським навчальним університетом навігації (Батумі, Грузія), Національним інститутом економічних досліджень (Батумі, Грузія), Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан), Міжрегіональною академією управління персоналом (Київ, Україна), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна), Інститутом професійних кваліфікацій (Київ, Україна), Фінансово-економічною науковою радою (Київ, Україна)  та Видавничим домом «Інтернаука» (Київ, Україна) співорганізатором IV Міжнародної заочної наукової конференції «Science and Global Studies», яка відбулася 29 травня 2020 р. у м. Києві.

Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних і методичних питань функціонування і розвитку різних галузей наукових знань.

До складу організаційного комітету конференції увійшло керівництво Асамблеї: Романенко Євген Олександрович Президент Асамблеї, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України; Мотренко Т.В. доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Академік Національної академії педагогічних наук України та Жукова І.В. Виконавчий директор президії Асамблеї, кандидат наук із державного управління, доцент.

Координатор заходу – Коваленко Дмитро Іванович Голова фінансово-економічної наукової ради.

Участь у заході прийняли Романенко Євген Олександрович, Щокін Ростислав Георгійович, Дацій Олександр Іванович,  Радкевич Валентина Олександрівна,
Бородієнко Олександра Володимирівна, Короткова Ліна ІгорівнаМірошниченко Олексій Валентинович, Колишко Родіон Анатолійович, Притоманов Сергій Олексійович: тема доповіді – “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ”.

Під час заходу були висвітлені  питання щодо створення системи професійної освіти і навчання нової якості, що здатна задовольнити запити сучасного українського суспільства й економічного сектора країни. Розглянуті проблемні аспекти, теоретичні засади поняття та кваліфікуючих ознак прав суддів як елементів їх правосуб’єктності; закордонний досвід розвитку територіальних громад та ін.

Усі доповіді учасників заходу відрізнялися оригінальністю, змістовністю та мали прикладний характер. Науковці приклали чимало зусиль, щоб розкрити суть своїх досліджень.

За результатами проведення конференції, буде опублікований збірник тез доповідей. Також, учасники конференції отримали Сертифікати, які можуть вважатися документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.01.2016 № 13.