ВИЙШЛА У СВІТ МОНОГРАФІЯ «Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств і об’єднань»

Картинки по запросу вітаємо

 

 

 

 

Під егідою Міністерства освіти і науки України, Міжрегіональної академії управління персоналом, Національного університету харчових технологій, Національного університету водного господарства та природокористування вийшла монографія «Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств і об’єднань», авторів Поздняков С.В., Кузьмін О.В., Кійко В.В., Акімова Л.М.

Рецензентами монографії виступили відомі вітчизняні вчені Романенко Є.О. доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України (Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ); Левицька С.О. доктор економічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування,      м. Рівне) Осадча О.О.  доктор економічних наук, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).

У монографії розглянуто теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо інжинірингу систем внутрішньоуправлінської інформації на вітчизняних підприємствах та їх об`єднаннях. В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об`єднань у ринкових умовах, яку можуть використовувати фахівці підприємств для вироблення власної оптимальної моделі системи з метою забезпечення управлінських потреб. Обґрунтовано комплексний метод технології впровадження системи внутрішньоуправлінської інформації підприємства. Для вирішення завдання відбору програмного продукту у процесі автоматизації систем внутрішньоуправлінської інформації запропоновано використовувати розроблений критерій оцінки рівня якості. Розроблено модель системи внутрішньоуправлінської інформації з урахуванням специфіки діяльності виробничої корпорації харчової галузі.

Дане видання буде цікавим для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів у галузі економіки, державного управління, для фахівців-практиків із комунікації.

Вітаємо талановитих викладачів і вчених із виходом монографії і бажаємо нових звершень у науково-дослідницькій діяльності!

 

 

 

З повагою, 

Президент Всеукраїнської Асамблеї

докторів наук з державного управління,

д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України                                  Є.О. Романенко