Вийшла електронна версія № 4(6)-грудень 2019 фахового журналу із права та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»

 

Шановні колеги!

 

Інформуємо, що вийшла електронна версія № 4(6)-грудень 2019 фахового журналу із права та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління».

Випуск можна завантажити тут.

У черговому випуску видання висвітлені питання щодо особливостей формування об’єктно-предметної сфери  державного управління медіацією в Україні. Розглянута модель медіації, а, також, підходи до побудови структури медіації та медіаційних процесів. Проаналізовані теоретичні та практичні питання цивільного захисту як об’єкту системи публічного управління в Україні у частині використання організаційно-правового механізму державного управління та адміністрування. Розкриті категорії та суспільні відносини у сфері управління ризиками надзвичайних ситуацій, зокрема досліджено теоретичні надбання та погляди науковців на стан і цілі системи (механізмів) управління у сфері цивільного захисту в Україні. Визначено, що в умовах орієнтації вітчизняної економіки на європейські засади зростання за принципами сталості, ефективна державна політика є каталізатором ініціювання та реалізації системних трансформацій, передусім, у напрямі розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Доведено, що об’єднані територіальні громади є першоосновою та лейтмотивом формування та імплементації нової політики сталого розвитку територій України.

Запрошуємо до публікації статей у наступних випусках видання.

Детальніше з інформацією про видання можна ознайомитися на його офіційному сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html

 

З повагою,

Головний редактор                                    Є.О. Романенко

 

Заступник головного редактора       В.Л. Федоренко