Асамблея разом із Видавничим домом «Інтернаука» заснували електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека»! Запрошуємо до публікації!

          ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу видавничий дім інтернаука

 

 

 

Шановні колеги!

 

Держава та наука співіснують як дві нерозривні частини  цілісної системи і є взаємозалежними. Вони взаємодоповнюють одна одну, виконуючи роль вільних рівноправних партнерів. Передбачається, що в процесі комунікації, обміну досвідом та знаннями можна здійснювати вплив на перебіг тих чи інших процесів в державі, залучати суспільство до вирішення важливих політичних, економічних, суспільних справ.

Для реалізації наукових, інтелектуальних, соціальних інтересів України, а, також, визнаючи необхідність постійного обміну знаннями, досвідом та інформацією з питань розвитку державного управління громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» разом із Видавничим домом «Інтернаука» заснували електронне наукове періодичне видання «Публічне адміністрування та національна безпека».

До складу редакційної колегії видання увійшли відомі вітчизняні та іноземні науковці з державного управління.

Звертаємося до вас із проханням підтримати вихід першого номеру видання надсиланням своїх статей.

Кінцевий термін подачі матеріалів – 15 вересня 2018 р.

Інформація щодо видання на сайті: https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/public-administration/

Завчасно вдячний.

 

 

З повагою,

 

Головний редактор видання,

Проректор  Міжрегіональної Академії управління персоналом,

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України                                   Є.О. Романенко