Новый-рисунок-1

Саханєнко Сергій Єгорович

Доктор наук з державного управління

Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Є автором понад 100і публікацій (у т.ч. 3 монографії, 4 підручника та навчальних посібника, понад 40 статей).

Україна,

Екологізм як суспільно-політичне явище - 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 1995 рік

Теоретико-методологічні засади політичного управління містом в умовах самоврядування - 25.00.04 – місцеве самоврядування, 2005 рік

Місцеве самоврядування, регіональне управління, процеси децентралізації, територіальна організація влади
  1. Політичне управління містом в умовах самоврядування: Монографія. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2001. – 380 с.;
  2. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 420 с.;
  3. Територіальні громади Одещини: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 134 с.;
  4. Європейська Хартія регіональної демократії. Науково-практичний коментар. – Одеса: Хоббіт, 2008. – 196 с.