Новый-рисунок-2

Матвєєнко Ірина Володимирівна

Кандидат наук з державного управління

Провідний спеціаліст відділу організації семінарів за державним замовленням Управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна,

«Формуючі впливи держави на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект» - 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 2012

- ,

взаємодія влади та суспільства, питання теорії державного управління
  1. Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства / Н. М. Драгомирецька, І. В. Матвєєнко // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2009. – № 1. – С. 257–268.
  2. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб впливу влади на суспільство / І. В. Матвєєнко // Вісник державної служби України. – 2010. – № 1. – С. 47–52.
  3. Теоретичні аспекти впливів інформаційно-комунікативних технологій на громадянське суспільство / І. В. Матвєєнко // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2010. – № 2. – С. 319–325.
  4. Вплив засобів масової інформації на становлення громадянського суспільства: теоретичний аспект / І. В. Матвєєнко // Університетські наукові записки: часоп. Хмельн. ун-ту упр. та права. – 2010. – № 2. – С. 283–290.
  5. Розвиток громадянського суспільства з позицій формуючих впливів: теоретичний аспект / І. В. Матвєєнко // Менеджер. – 2010. – № 3 (53). – С. 41–47.
  6. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект / І. В. Матвєєнко // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 82–85.
  7. Діяльність аналітичних центрів як складова формування громадянського суспільства / І. В. Матвєєнко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ – 2010. – №4 (7). – С. 90–99.