Новый-рисунок-1

Гасюк Ігор Леонідович

Доктор наук з державного управління, професор

Завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Україна, Хмельницький

«Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних соматотипів» - 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення,, 2004

«Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні» - 25.00.02 – механізми державного управління, 2014

Державне управління, соціальна та гуманітарна політика, професіоналізація кадрів в сфері фізичної культури і спорту, національна безпека, моделювання управлінських процесів.
 1. Гасюк І.Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку: Монографія. – Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2011. – 432 с.
 2. Гасюк І.Л. Фізична культура та спорт: правові, економічні, управлінські засади діяльності в галузі: Навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2011. – 457 с.
 3. Гасюк І.Л. Програмно-цільовий підхід як механізм державного управління розвитком фізичної культури та спорту // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5 – С. 95-100
 4. Гасюк І.Л. Професійна модель державного службовця в галузі фізичної культури і спорту // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15 – С. 88-91.
 5. Гасюк І.Л. Соціальні аспекти кадрового забезпечення фізичної культури і спорту в Україні [Електронний ресурс] / І.Л. Гасюк // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 6 – режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua
 6. Гасюк І.Л. Професіоналізація державного службовця в галузі фізичної культури і спорту: технологія та зміст // Економіка та держава. – 2011. – № 8 – С. 119-121
 7. Гасюк І.Л. Фізична культура і спорт в системі забезпечення національної безпеки України / І.Л. Гасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 22 – С. 116-122.
 8. Гасюк І.Л. Фактори впливу на розвиток фізичної культури і спорту на прикладі Хмельницької області / І.Л. Гасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15 – С. 124-129.
 9. Гасюк І.Л. Оцінка розвитку фізичної культури і спорту в системі оцінки соціальної безпеки України / І.Л. Гасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16 – С. 120-123.
 10. Гасюк І.Л. Інструменти бюджетно-податкового стимулювання розвитку підприємницької діяльності в сфері фізичної культури та спорту / І.Л. Гасюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 3 (55). – С. 61-65.
 11. Гасюк І.Л. Механізми фінансового регулювання розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні / І.Л. Гасюк // Теоретичні та практичні питання державотворення. – 2013. – № 12 – С. 51-66.
 12. Гасюк І.Л. Теоретичні аспекти оцінки діяльності галузі “Фізична культура і спорт” в системі забезпечення соціальної безпеки України / І.Л. Гасюк // Економіка та держава. – 2014 – № 1 – С. 133-137.
 13. Гасюк І.Л. Теоретичне обґрунтування складових моделі організаційної структури державного управління фізичною культурою і спортом // Університетські наукові записки: часопис ХУУП. – Х.: Вид-во ХУУП – 2010. – № 4(36). – С. 276-281.