Новый-рисунок-1

Довгань Валерій Іванович

Доктор наук з державного управління, доцент

ГО «Фонд розвитку громадянського суспільства»

Україна, Київ

«Лептоспіроз тварин в Одеській області (етіологічна структура, особливості епізоотичного процесу та клінічного прояву) » - 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби, 2003

«Механізми державного управління в галузі ветеринарної медицини в Україні: проблеми та перспективи розвитку» - 25.00.02 – механізми державного управління, 2013

Проблеми державного управління, державної служби та політичних основ організації державної влади
 1. Довгань В.І. Державне управління в галузі ветеринарної медицини: теорія та практика : монографія / В.І. Довгань. – Хмельницький : ХУУП, 2012. – 388 с.
 2. Довгань В.І. Кадрове забезпечення галузі ветеринарної медицини в зарубіжних країнах / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2 (30). – С. 345–349.
 3. Довгань В.І. Місце ветеринарної міліції в системі органів державної виконавчої влади / В.І. Довгань // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 22. – С. 243–249.
 4. Довгань В.І. Взаємодія підрозділів ветеринарної міліції з іншими органами державної виконавчої влади України / В.І. Довгань // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. чл-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 23. – С. 170–176.
 5. Довгань В.І. Організаційно-правові форми функціонування недержавної ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Держава та регіони / за ред. А.О. Монаєнка. Серія: Державне управління – 2010 р. – № 4. – С. 143–145.
 6. Довгань В.І. Зарубіжний досвід державного управління ветеринарною справою / В.І. Довгань // Держава та регіони / за ред. А.О. Монаєнка. Серія: Державне управління. – 2011 р. – № 1. – С. 27–31.
 7. Довгань В.І. Історичний контекст становлення державного управління в галузі ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2011. – № 2 (38) . – С.379–389.
 8. Довгань В.І. Державне регулювання ринку ветеринарних препаратів України / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2011. – №3 (39) – С. 387–393.
 9. Довгань В. І. Сутність, особливості та функції державного управління в галузі ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4 (40) С. 369–379.
 10. Довгань В.І. Проблеми відповідальності в галузі ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2012. – № 2 (42) – С. 111–117.
 11. Довгань В.І. Основоположні засади державної політики в галузі ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: зб. наук. пр. / ДонДУУ. – Донецьк : ТЕХНОПАРК, 2012. – Т. ХІІІ. – С. 60–70.
 12. Довгань В.І. Державне регулювання проведення протиепізоотичних заходів в Україні / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4 (44). – С. 445–453.
 13. Довгань В.І. Нормативно-методичне забезпечення проведення ветеринарно-санітарної експертизи на ринках / В.І. Довгань // Держава та регіони. / за ред. А. О. Монаєнка. Серія: Державне управління. – 2012 р. – № 4. – С. 10–12.
 14. Довгань В.І. Теоретико-методичні аспекти ветеринарно-санітарного нагляду і контролю / В.І. Довгань // Зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Державне управління». – Т.XVII. – 2012. – Вип. 257. Cучаснi проблеми державного управлiння рiзними сферами i галузями економіки. – С. 117–133.
 15. Довгань В.І. Механізм фінансування протиепізоотичних заходів в Україні [Електронний варіант] / В.І. Довгань // Демократичне врядування: наук. вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.lvivacademy. com/visnik10/fail/Dovgan.pdf.
 16. Довгань В.І. Фінансове забезпечення державного управління в галузі ветеринарної медицини / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1 (45). – С. 383–391.
 17. Довгань В.І. Інформаційне забезпечення державного управління в галузі ветеринарної медицини України / В.І. Довгань // Університетські наукові записки. – 2013. – № 2 (46). – С. 33–39.
 18. Dovgan V. Direct methods for state regulation of veterinary preparation of Ukraine / V. Dovgan // Global, Continental, National and Regional Conditions of Local Development, / еds. T. Michalski and A.Radchenko. – Gdansk ; Kharkiv: ADNDU, 2012. – P. 53–57.