Безымянный

Євтушенко Олександр Никифорович

Доктор політичних наук, професор

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Україна, Миколаїв

Політологічні аспекти державного регулювання общинних відносин на півдні України в другій половині ХІХ ст. - 23.00.02. – політичні інститути та процеси, 2006

Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства - 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 2011

публічна влада, державна влада і місцеве самоврядування, територіальна організація влади, територіальна громада, територіальні інститути державної влади і місцевого самоврядування, політична думка другої половини ХІХ століття, історія земства в Україні
  1. Oleksandr Yevtushenko, Vira Derega, Yuliana Palagnyuk. Peculiarities of Clientelism’s Influence on Power Processes in Ukraine during the Decentralization Reform // Public Policy and Economic Development : scientific and production journal. – Issue 11 (15) 2017. – Mykolaiv : Publisher Yemelyanova T.V., 2017. – P. 311–338.
  2. Євтушенко О. Н. Лідерство і керівництво: сутність понять, їх місце й роль в системі публічного управління України // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : Ємельянов В. М. (голова) [та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 305. – Вип. – 96-102.
  3. Євтушенко О. Н. Чорноморська об’єднана територіальна громада Миколаївської області в умовах децентралізації // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 278. – Т. 290. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 42-47.
  4. Євтушенко О. Н. Поняття і співвідношення централізації та децентралізації // Наукові праці. Серія «Державне управління». – Вип. 255. – Т. 267. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 54-59.
  5. Євтушенко О. Н. Перспективи розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні // Наукові праці. Серія «Державне управління». – Вип. 242. – Т. 254. –Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 120-125.
  6. Євтушенко О., Андріяш В. Поняття «публічного управління» у вітчизняному науковому дискурсі. /Публічне управління та регіональний розвиток. – № 1. – 2018. – С. 51-65.
  7. Муніципальний менеджмент [підручник] / О. Н. Євтушенко, В. М. Ємельянов В.І. Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 439 с.
  8. Муніципальний менеджмент: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях : [навчальний посібник].О. Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов В.І. Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 439 с.