шульга

Шульга Анастасія Алімівна

Кандидат наук з державного управління

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Україна, Миколаїв

Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні - , 2016

- ,

реформування місцевого самоврядування; децентралізація публічної влади; формування спроможних територіальних громад; розвиток ресурсної бази самодостатніх територіальних громад; взаємодія органів місцевого самоврядування із громадськістю та органами державної влади
  1. 1. Emelyanov V.M., Ibragimovа А.А. Legislative framework for the first election of deputies of village, town and city councils of united territorial communities and village, town and city mayors in Ukraine / V.M. Emelyanov, А.А. Ibragimovа // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Issue 7 (11). – 2016. – Р. 7-21.
  2. 2. Volodymyr Yemelyanov, Anastasiya Shulga. Regulatory Framework of Local Government Reform and Unifi cation of Territorial Communities in Ukraine / Volodymyr Yemelyanov, Anastasiya Shulga // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Issue 9 (13). – 2016. – Р. 7-27.
  3. 3. Ємельянов В.М., Шульга А.А. Нормативно-правовий супровід процесу реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад: недоліки та способи їх подолання / В.М. Ємельянов, А.А. Шульга // Наукові праці [Текст]: науково-методичний журнал. Т. 298. Вип. 286. Державне управління. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2017. – С. 64-72.
  4. 4. Volodymyr Yemelyanov, Anastasiya Shulga. The analysis of selected indicators of the capacity of the united territorial communities in Ukraine and ways of their improvement // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Issue 11 (15). – 2017. – Р. 109-147.
  5. 5. Емельянов В.М., Шульга А.А. Проблемы реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине: правовой и социально-территориальный аспекты / В.М. Емельянов, А.А. Шульга // Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne. – № 4. – 2018. – P. 5-25.