Timofeev

Тимофєєв Сергій Павлович

кандидат наук з державного управління, доцент

кафедра публічного управління та адміністрування Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Україна, Миколаїв

Удосконалення механізмів державного регулювання етнонаціональних відносин в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2013

- ,

механізми взаємодії громадськості з управлінськими органами, державне управління етнонаціональними відносинами, механізми регулювання етнонаціональних відносин, державна етнополітика, проблемні питання сучасного суспільства
  1. Теоретико-методологічні основи державного управління: Навчальний посібник / О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, Г.В. Коваль., С.П. Тимофєєв, B.C. Фуртатов. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.
  2. Основи державного управління та місцевого самоврядування : конспект лекцій з дисципліни «Основи державного управління та місцевого самоврядування» / О. М. Штирьов, С. П. Тимофєєв., В.С. Фуртатов. – Миколаїв : 2014. – 114 с.
  3. Наукові пропозиції по забезпеченню імплементації європейських стандартів в Україні: / За редакцією М. О. Багмета, М. В. Орленко, С. П. Тимофєєва. Депонована монографія. – Київ: Державна науково-технічна бібліотека України. – 2015. – 311 с.
  4. Тимофєєв С.П. Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів публічної влади / С.П. Тимофєєв, Ю.Д. Болгак // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 242. Т. 254. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 114-120.
  5. Тимофєєв С.П. Роль паблік рілейшнз у функціонуванні органів місцевого самоврядування / С.П. Тимофєєв, К.В. Малишева // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 255. Т. 267. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 158-164.
  6. Тимофєєв С.П. Теоретико-методологічні засади контролю органів місцевого самоврядування / С.П. Тимофєєв, І.В. Домущей // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 293. – Т. 305. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2017. – С. 55-60.