Новый-рисунок-2

Палагнюк Юліана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління

Україна, Миколаїв

Політологічний аналіз медіа реформ у сучасній Україні та Республіці Польща - 24.00.02 – політичні інститути та процеси, 2008

Механізми формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України - 25.00.02 – Механізми державного управління, 2015

Державна євроінтеграційна політика України, європейська інтеграція, державне регулювання ЗМІ
  1. Палагнюк Ю. В. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми : [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 400 с.
  2. Палагнюк Ю. В. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.
  3. Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні: безпековий та євроінтеграційний виміри : колект. моногр. / під заг. ред. Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчака. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ імені Петра Могили, 2018. – 300 c.
  4. Palagnyuk Yuliana. European Neighborhood Policy as a Cooperation Instrument between Ukraine and the EU / Yuliana Palagnyuk // Rocznik Integracji Europejskiej. – 2011. – № 5. – P. 91–97.
  5. Palagnyuk Yuliana. State Policy towards European Integration: Theoretical Analysis / Yuliana Palagnyuk // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2012. – № 3. – P. 249–262.
  6. Palagnyuk Yuliana. Formation of State Policy of Ukraine towards European Integration / Yuliana Palagnyuk // Przeglad Politologiczny. – 2013. – № 4. – C. 251–262.