Безымянный

Мельниченко Олександр Анатолійович

Доктор наук з державного управління, професор

Харківський національний медичний університет

Україна, Харків

Економічна ефективність виробництва кормів та їх використання в молочному скотарстві - 08.07.02 "Економіка сільського господарства і АПК", 1999

Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя населення - 25.00.02 "Механізми державного управління", 2010

– державне регулювання розвитку економіки та суспільних процесів; – рівень добробуту населення та вирішення проблем бідності; – структурна політика, диспропорції розвитку територій та міжгалузеві асиметрії; – інвестиційний клімат та інноваційний розвиток окремих галузей (сфер діяльності); – реагування на надзвичайні ситуації та зміни параметрів національної безпеки; – детінізація економіки, протидія рейдерству та корупції; – соціальна відповідальність, ресоціалізація та соціальне забезпечення населення.
  1. 1. Мельниченко О.А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. 232 с. 2. Мельниченко О.А., Дипко С.С. Розвиток державної пенітенціарної політики щодо трудової діяльності в’язнів. Механізми державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. С. 255–264. 3. Мельниченко О.А., Шевченко А.С. Перспективні напрями розвитку міст в Україні: державно-управлінський вимір. Механізми державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. С. 159–167. 4. Мельниченко О.А. Точне землеробство: перспективний напрям розвитку вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобалізації: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. С. 207–214. 5. Мельниченко О.А. Перехід до вищих технологічних укладів: пріоритетний напрям розвитку української економіки. Державне регулювання інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації: стратегічні пріоритети: монографія / [кол. авт.]; за заг. ред. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. С. 13–22. 6. Мельниченко О.А. Соціальна відповідальність: сутність, види, засоби. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / [кол. авт.]; за заг. ред. Г.Г. Півняка. Дніпропет¬ровськ: Вид-во НГУ, 2014. Т. 2. С. 361–366. 7. Мельниченко О.А. Застосування сучасних технологій захисту від рейдерства. Сучасні проблеми управління змінами на підприємствах регіону: монографія / [кол. авт.]; за заг. Н.Є. Муромець, О.А. Мельниченка. Харків: Вид-во "В справі", 2016. С. 194–207. 8. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.