Малікіна

Малікіна Оксана Анатоліївна

Науковець

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Україна, Київ

- ,

- ,

організація управлінської діяльності, роль та місце громадськості в процесах територіального планування і розвитку, реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України, шляхи реформування органів державної влади.
  1. Малікіна О.А. Адміністративні послуги: сутність ознаки, класифікація та місце в системі державного управління” «Наукові праці. Серія Державне управління» вип. 233 т.235. 2014 р. С. 56-61
  2. Андріяш В.І., Малікіна О.А., Бізікова Т.В. Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 255. – Т.267. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – C 6-13.
  3. Багмет М.О., Малікіна О.А. Фактори впливу на формування соціокультурної поведінки державних службовців в умовах децентралізації як вагомої складової національної безпеки України Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 286. – Т.298. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. С.36-42
  4. Малікіна О.А. Досвід зарубіжних країн у сфері соціального страхування. Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 293. – Т.305. Державне управління. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 12-15.
  5. Малікіна О. А. Проблеми реформування професійної і комунікативної культури в публічному управлінні України // Науковий журнал: Публічне управління та регіональний розвиток. Public administration and regional development academic journal. issn: 2616-6216 https :// pard.mk.ua, №1.2018 р. с. 66-84. (співавтори Багмет М. О., Хоржевська І. М.,).