Безымянный1

Кошова Світлана Петрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Україна, Київ

Інформаційно – психологічна складова адаптивного навчання фахівців охорони здоров’я в державному управлінні - 25.00.02 механізми державного управління, 2020 р.

- ,

державне управлінні в космічній, аерокосмічній сфері розвиток фахівців охорони здоров’я та фахівців державного управління, взаємодія ЦОВВ з громадськими організаціями, виникнення та подолання конфліктних ситуації в колективi
  1. 1. Характеристика стресостійкості та адаптивного потенціалу при навчанні лікарів в післядипломній освіті. Wiadomosci Lekarskie, том LXXI, 2018, Nr7. pp.1379-1385 Scopus 2. Психологічні особливості мотиваційної складової y навчаннi лікарів в післядипломній освіті. Wiadomosci Lekarskie, том LXXI, 2018, Nr3. pp. 723-728. Scopus 3. Informational and psychological technologies development of educational competencies in medical e-education. Wiadomosci Lekarskie, том LXXII, 2019, Nr11. pp.2167-2171 Scopus 4. State regulation of the space industry –The key to effective national security. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021), 52-77c Web of Science 5. Research of psychological readiness of doctors to adaptive training. Wiadomości Lekarskie, том LXXI, 2021, Nr7. pp.1379-1385 Scopus 6. Management of institutional and preventive activities in the public health system of Ukraine. Wiadomości Lekarskie, том LXXIV, IS. 5 2021,. pp.1237-1240. Scopus 7. Антикризова політика закладу охорони здоров’я в умовах гострої кризи та на грані банкрутства. Інноваційна наука, освіта, виробництво та транспорт: техніка і технології, інформатика, транспорт, архітектура, хімія, медицина, сільське господарство.Книга 3.Частина1.:серія Монографія (Одеса, 2020р.-172, 103-113с. 8. Розвиток фахівців охорони здоров’я та лікарів:теорія і практика. Навчальий посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2021. 339 с. 9. Механізм впровадження адаптивного навчання в підготовку фахівців з державного управління. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека» № 4 (6). 2019. с.44-52 10. Культура управління керівника в практиці державного управління. Молодий вчений №9 (85) вересень 2020 р. 90 с. с.81-86 11. Підготовка фахівців управління сферою охорони здоров’я в умовах реформи державного управління. Аспекти публічного управління, Т8 №3, 2020. с.119-127 12. Специфіка адаптивного навчання у сфері державного управління. Аспекти публічного управління, Т8 №4, 2020. с. 119-128 13. Теоретико-методологічні засади адаптивного навчання державних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6 14. Експериментальне дослідження впливу інформаційно-психологічної складової в адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я. Наукові перспективи №5 (5), 2020. 365с. с.133-154 15. The role and place of public policy in the processes of reforming the state governance system. Wissenschaft für den modern menschen. wirtschaft, management, tourismus, bildung, philosophie, gesetz. Book 1. Part 3 / [team of authors: Halynska Y., Lvovich Y.E., Pishenina T.I., Preobrazhenskiy A.P., Shaporenko O.I., Stovpets O.V. and etc.]. Karlsruha: NetAkhatAV. 2020. 181p. 16. Інформаційні технології оцінювання впливу стресу на результати тестового контролю знань лікарів,аналітичний огляд перше повідомлення. Медична інформатика та інженерія. 2017. № 4. С.36–43. 17. Психологічна складова готовності фахівця у сфері охорони здоров’я до адаптивного навчання. Наукові перспективи №6 (6), 2020. 372с. с.101-116 18. Державне регулювання космічної галузі. Наукові перспективи №1 (7), 2021. 384с. с.173-186 19. Державне регулювання космічної галузі. Наукові перспективи №1 (7), 2021. 384с. с.173-186 20. Проблеми космічної галузі як частина глобальної безпеки. Наукові перспективи №1 (7), 2021. 384с. с.173-186 21. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання космічної галузі. Інвестиції: практика та досвід №5 березень, 2021. С.132-137 22. Основні напрями розвитку фінансово-економічної політики держави. Інвестиції: практика та досвід №7 березень, 2021. С.128-134 23. Нормативно-правові засади боротьби з тероризмом в Україні. Аспекти публічного управління, том 9 №1, 2021. С. 72-80