Козлова

Козлова Людмила Василівна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

Україна, Миколаїв

Механізми формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників в Україні - 25.00.02. – механізми державного управління, 2010

- ,

Реформи в сфері державного управління, аналіз державної політики, стратегічне управління, SMART-концепції в публічному управлінні, особливості управління містом, міграційні процеси в Україні та світі
  1. Козлова Л. В. Особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування // Наукові праці. Серія «Державне управління». – Вип. 202. – Т. 214. – Серія «Державне управління». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.127-130.
  2. Козлова Л.В. Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.223. – Т.235. – Серія «Державне управління». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.40-44.
  3. Козлова Л.В. Визначення суб’єктів міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб.наук.пр. Серія «Управління». – 2014. – вип.2. – С.409-416.
  4. Козлова Л.В. Фактори, що визначають шляхи вдосконалення управління регіональною соціальною інфраструктурою в Україні // Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2015. - №1 (12). – С.96-102.
  5. Козлова Л.В. Характер структурних зв’язків в контексті загальнокомунікативної моделі органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : зб.н.пр. ОРІДУ НАДУ. – 2014. – Вип.1 (57). – с. 151-154.
  6. Козлова Л. Особенности города как административной единицы в контексте управления социальной инфраструктурой // Consolidarea administratiei publice locale: Instrumente si mecanisme, conferinta intertationala stiintifico-practica (3-4- desembre, 2015, Chisinau) / com.org.: Groza Andrei. – Chisinau, 2015. – p.48-55.