Новый-рисунок-2

Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Харківський Національний Університет «Харківський політехнічний інститут»

Україна, Харків

Податковий механізм державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні - 25.00.02- механізми державного управління, 2011

- ,

Державне управління, менеджмент інноваційної діяльності, економічне регулювання розвитку соціальної сфери, міжнародна економіка
  1. 1. Кармінська-Бєлоброва М.В. Зовнішньо- економічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки//Науково журнал «Бізнес Информ».- Видавничий дім «Інжек». – Х., 2016.-№4. 2. Кармінська-Бєлоброва М.В. Метод стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області) [Електроний ресурс]//Економіка та суспільство. - 2017. - №8.- Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua. 3. Кармінська-Бєлоброва М.В. Міжнародна державна політика в сфері інтелектуальної власності: європейський досвід//Вісник Одеського національного університету Том 22, вип. 11 (64) 2017, Серія Економіка, стр 19-23. 4. Кармінська-Бєлоброва М.В. Коучинг як інноваційний інструмент розвитку менеджменту в Україні// Вісник Харківського Національного політехнічного інституту «ХПІ», №47 (1323), стр 25-30 5. Кармінська-Бєлоброва М.В. Особливості сучасних концепцій управління персоналом //Вісник Харківського Національного політехнічного інституту «ХПІ», №37 (1313), стр. 78-82