Новый-рисунок-2

Дерега Віра Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Україна, Миколаїв

Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту - 23.00.02 - політичні інститути і процеси, 2007

- ,

Соціальна політика, сімейна політика, державне управління, конфлікти в сфері публічного управління
  1. Дерега В.В. Нормативні основи державної політики у сфері захисту права на життя дитини на пренатальній стадії розвитку // Публічне управління та регіональний розвиток. Науковий журнал. Том 1 № 1 (2018) – С.85-97.
  2. Derega V. The Conceptual Foundations of Public Family Policy // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea National University. Poznan-Mykolayiv. – 2016. Issue 9(13). – P.250-261.
  3. Derega V. The Themes of Public Family Policy in Researches of Ukrainian Scientists // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea State University. Poznan-Mykolayiv. – 2015. Issue 5(9). – P.61-70.
  4. Derega V. Public Family Policy: the Theory and Problems of Realization // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea State University. Mykolaiv-Poznan. – 2015. – Issue 3(7). - P.80-89.
  5. Derega V. Child Allowance in Ukraine as a Political Instrument: the Impact and Consequences // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea State University. Mykolaiv-Poznan. – 2014. Issue 2(6). – P. 9-17.