Новый-рисунок-1

Волик Сергій Вікторович

кандидат наук з державного управління

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Україна, Київ

Державне регулювання регіонального розвитку (на прикладі підготовки та проведення міжнародних спортивних змагань) - 25.00.02 – механізми державного управління, 2014

- ,

державне управління, управління спортом