Беглиця

Беглиця Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, доцент

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Інститут державного управління

Україна, Миколаїв

- ,

Розвиток механізмів державного регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції - 25.00.02 – Механізми державного управління, 2012

Корупція в системі органів влади, публічна служба
  1. Bidyuk, P., Gozhyj, A., Kalinina, I., Szymanski, Z., Beglytsia, V. The Methods Bayesian Analysis of the Threshold Stochastic Volatility Model. 2018. Proceedings of the 2018 IEEE 2nd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2018, art. no. 8478623, pp. 44-49. DOI: 10.1109/dsmp.2018.8478474
  2. Beglytsia V. P., Trunov A. N. Synthesis of a trend’s integral estimate based on a totality of indicators for a time series data/ V. Beglytsia// Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – 2019. – Issue 2/4 (98). – pp. 48-56. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163922
  3. Беглиця В. П. Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень / В. П. Беглиця, В. М. Ярошенко // Наукові праці. – 2014. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – С. 64-70. http://politics.chdu.edu.ua/article/view/55599
  4. Беглиця В. П. Проблеми розуміння дефініції «корупція» та причини розповсюдження цього явища в Україні / В. П. Беглиця // Наукові праці. – 2014. – Вип. 237. Т. 249. Державне управління. – С. 21-26. http://official.chdu.edu.ua/article/view/60165
  5. Беглиця В. П. Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії / В. П. Беглиця // Наукові праці. – 2015. – Вип. 252. Т. 263. Державне управління. – С. 17-23. http://official.chdu.edu.ua/article/view/60090
  6. Beglytsia V. Understanding Peculiarities of Political Corruption: State-administrative Aspects / V. Beglytsia // Public Policy and Economic Development. – 2015. – Issue 3 (7). – pp. 60-68
  7. Beglytsia V. Corruption Risks for Interaction of Political Elite Institute with the Democratic Citizenship Institute in Ukraine / V. Beglytsia // Public Policy and Economic Development. – 2016. – Issue 7 (11). – pp. 121-137. DOI : 10.14746/pped.2016.7.10
  8. Beglytsia V. Perspectives of Anticorruption Policy Realization in Ukraine under Conditions of Authority-Public Relations Transformation / V. Beglytsia // Public Policy and Economic Development. – 2016. – Issue 9 (13). – pp. 276-285. DOI : 10.14746/pped.2016.9.25
  9. Beglytsia V. P., Tsyplitska O. O. Corruption and economic development: the role of state. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 135-141. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-135-141