Новый-рисунок-2

Терентьева Анна Валерьевна

Доктор наук по государственному управлению, профессор, старший научный сотрудник

Институт государственного управления в сфере гражданской защиты Заведующий кафедрой государственной службы, управления и обучения по международным проектам

Украина, Киев

Развитие автоматизированного управления материально-техническим обеспечением формирований государственной службы медицины катастроф Украины, - 25.00.02 - механизмы государственного управления, 2003

Государственное управление медицинской защитой в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 25.00.02 - механизмы государственного управления, 2010

Принятие управленческих решений, кризисный менеджмент, управление в условиях чрезвычайных ситуаций, публичное управление, гражданская защита, гражданская безопасность, кризисные коммуникации
  1. 1. Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері / Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терентєва А.В. // Науковий вісник НУЦЗУ. Сер.: Державне управління. – 2017. – №1(6). – С. 229 – 236. 2. Ways of improving the efficiency of the staff of the authorities of the State Emergency Service of Ukraine (Шляхи підвищення ефективності персоналу органів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій) / Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терентєва А.В. // Public management (Публічне урядування). – 2017. – № 10. – С. 50 – 63. 3. Терентєва А.В. Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". – 2015. – № 9. –http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=881 4. Терентєва А.В. Аналіз факторів впливу на адекватність управлінських заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 100 – 103. 5. Терентєва А.В. Прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій: можливості SWOT-аналізу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 2. – С. 119 – 124. 6. Терентєва А.В. Системний аналіз як метод ухвалення та обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 12. – С. 152 – 155. 7. Терентєва А.В. Системний аналіз як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2014. – № 8. – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=741 8. Терентєва А.В. Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 20. – С. 112 –115. 9. Терентєва А.В. Можливість застосування елементів SWOT-аналізу при прийнятті управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 3. – С. 93 – 96. 10. Сучасні тенденції підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту / Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 6. – С. 125 – 128. 11. Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту // Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 116 – 118. 12. Нормативно-правове регулювання функціонування територіальних служб медицини катастроф на першому етапі реформування системи медичного захисту / Гур’єв С.О., Волянський П.Б., Близнюк М.Д., Михайловський М.М., Терент’єва А.В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 97 – 101. 13. Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров’я / Гур’єв С.О., Волянський П.Б., Рощін Г.Г., Близнюк М.Д., Михайловський М.М., Терент’єва А.В. // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 106 – 109. 14. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту / Андрієнко В.М., Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Миронець С.М., Переверзін Ю.П., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В. // під заг.ред. М.В. Болотських. – Вінниця: ТОВ Вид-во-друкарня«Діло», 2013. – 352 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. Лист МОН України від 08.07.2013 р. № 1/11-11037. Навч. посіб. Гриф МОН України.) 15. Реагування на надзвичайні ситуації / Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В., Ткаченко О.В. - К.: Вид-во «Бланк-Прес». 2014. – 208с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. Лист МОН України від 22.10.2013 р. № 1/11-15968). 16. Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій: Навч. посіб. / Близнюк М.Д., Волянський П.Б., Гафарова М.Т., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Матяш В.І., Сацик С.П., Терент’єва А.В. – Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 324 с. 17. Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: Практ. посіб. / Волянський П.Б., Долгий М.Л., Дрозденко Н.В., Іскра Н.І., Макаренко А.М., Стрюк М.П., Терент'єва А.В. – Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 151 с. 18. Виживання в умовах надзвичайних ситуацій: Практ. посіб. / Волянський П.Б., Барило О.Г., Гур'єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Михайлов В.М., Потеряйко С.П., Терент'єва А.В. - Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 189 с.