borinska

Боринська Ольга Леонидовна

Доцент кафедры международных отношений и международной информации

Межрегиональная Академия управления персоналом

Украина, Киев

Роль выборов в процессе политической трансформации постсоветских государств - 23.00.02 – политические институты и процессы, 2010

- ,

Неправительственные общественные организации, внутренняя и внешняя политика государств Центральной и Восточной Европы
  1. 1. Боринська О.Л. До питання швидкого та якісного читання як вимоги сьогодення / О.Л. Боринська // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (23 вересня 2020 р.) / за заг. ред. І. А. Семенець-Орлової. – К.: МАУП. – 2020. – С. 17-19. 2. Боринська О.Л. Роль міжнародних неурядових організацій у демократизації виборчого процесу / О.Л. Боринська // Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. редакцією Ігоря Толоки. – К.: ВІКНУ, 2019. – С. 226-227. 3. Боринська О.Л. Аналіз напрямів впливу громадсько-політичних організацій на виборчий процес в Україні / О.Л. Боринська // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – Вип. 9: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)” / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. — С. 98-99.