Новый-рисунок-2

Terentyeva Anna Valerievna

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Senior Researcher

Institute of public administration in the field of civil protection Head of the department of civil service, management and training in international projects

Ukraine, Kiev

Development of automated management of logistics of formations of the civil service of medicine of catastrophes of Ukraine - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2003

State administration of medical protection in emergency situations of natural and man-made nature - 25.00.02 - mechanisms of public administration, 2010

Adoption of managerial decisions, crisis management, emergency management, public administration, civil defense, civil security, crisis communication
  1. 1. Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері / Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терентєва А.В. // Науковий вісник НУЦЗУ. Сер.: Державне управління. – 2017. – №1(6). – С. 229 – 236. 2. Ways of improving the efficiency of the staff of the authorities of the State Emergency Service of Ukraine (Шляхи підвищення ефективності персоналу органів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій) / Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терентєва А.В. // Public management (Публічне урядування). – 2017. – № 10. – С. 50 – 63. 3. Терентєва А.В. Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". – 2015. – № 9. –http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=881 4. Терентєва А.В. Аналіз факторів впливу на адекватність управлінських заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 100 – 103. 5. Терентєва А.В. Прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій: можливості SWOT-аналізу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 2. – С. 119 – 124. 6. Терентєва А.В. Системний аналіз як метод ухвалення та обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 12. – С. 152 – 155. 7. Терентєва А.В. Системний аналіз як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2014. – № 8. – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=741 8. Терентєва А.В. Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 20. – С. 112 –115. 9. Терентєва А.В. Можливість застосування елементів SWOT-аналізу при прийнятті управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 3. – С. 93 – 96. 10. Сучасні тенденції підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту / Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 6. – С. 125 – 128. 11. Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту // Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 116 – 118. 12. Нормативно-правове регулювання функціонування територіальних служб медицини катастроф на першому етапі реформування системи медичного захисту / Гур’єв С.О., Волянський П.Б., Близнюк М.Д., Михайловський М.М., Терент’єва А.В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 97 – 101. 13. Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров’я / Гур’єв С.О., Волянський П.Б., Рощін Г.Г., Близнюк М.Д., Михайловський М.М., Терент’єва А.В. // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 106 – 109. 14. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту / Андрієнко В.М., Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Миронець С.М., Переверзін Ю.П., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В. // під заг.ред. М.В. Болотських. – Вінниця: ТОВ Вид-во-друкарня«Діло», 2013. – 352 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. Лист МОН України від 08.07.2013 р. № 1/11-11037. Навч. посіб. Гриф МОН України.) 15. Реагування на надзвичайні ситуації / Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Іскра Н.І., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В., Ткаченко О.В. - К.: Вид-во «Бланк-Прес». 2014. – 208с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ. Лист МОН України від 22.10.2013 р. № 1/11-15968). 16. Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій: Навч. посіб. / Близнюк М.Д., Волянський П.Б., Гафарова М.Т., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Матяш В.І., Сацик С.П., Терент’єва А.В. – Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 324 с. 17. Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: Практ. посіб. / Волянський П.Б., Долгий М.Л., Дрозденко Н.В., Іскра Н.І., Макаренко А.М., Стрюк М.П., Терент'єва А.В. – Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 151 с. 18. Виживання в умовах надзвичайних ситуацій: Практ. посіб. / Волянський П.Б., Барило О.Г., Гур'єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Михайлов В.М., Потеряйко С.П., Терент'єва А.В. - Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 189 с.